En opdatering over ting og sager der er foregået i Afd. A efter Generalforsamlingen.

På Generalforsamlingen blev det besluttet med stort flertal at få Gasfyrene udskiftet” Alle Gasfyr er nu udskiftet og vi håber at det kan ses på el og gasregningen.
Der er rundsendt en Service Aftale med VVS-Bilen itilfælde af at der bliver problemer med gasfyrene.

Blikkenslageren har været rundt og udskiftet 17 samlinger ved tagrenderne. lflg. Blikkenslageren er der flere tagrender der trænger til at blive renset. Vores Husorden siger jo at mindst en gang om året skal de renses.

lndtil nu har vi haft to forsikringsskader. Den ene var i Andelsbolig nr. 19, hvor myre var trængt ind i huset og havde Ødelagt gulvet. Den anden forsikringssag var i hus nr. 17, hvor et vandrør var sprunget og havde forsaget vandskade. Forsikringen påtog sig ansvaret.

Efter at have modtaget flere forespørgsler vedrørende finansieringen af vores Andelsboliger, tog Bestyrelsen kontakt til Nykredit for en samtale. Der er vedlagt referatet af samtalen, håber det svarer på nogle af spørgsmålene.

Bestyrelsen har udarbejdet en vedligeholdelse plan for Afd, A over de kommende år. Den er lagt på hjemmesiden. Vi vedlægger den Nyhedsbrevet.

Vores Økonomi følger Budgettet indtil nu.

En stor tak til Flemming og Kirsten for hjælp med plæneklipning.

Det afholdte Loppemarked blev ikke den helt store succes, spørgsmålet er om vi skal forsætte med dette årrangement.

En forsat god sommer.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen Afd. A

v. Jens Eggert

Formand

Bilag til nyhedsbrevet